Over Vincentius

Aandachtspunten vanwege richtlijnen  in verband met het Corona-virus !

Onze standaard bedeling is helemaal aangepast. Ook voor de maand mei blijft dit onveranderd het geval!

  • De mensen blijven buiten, boven aan de talud staan, en houden voldoende afstand.
  • Onze vrijwilligers dragen handschoenen.
  • Eén voor één wordt de voedingsbon afgegeven en maken onze vrijwilligers een kar met droge voeding en een kar met diepvries/fruit en groenten klaar.
  • De vrijwilligers brengen de karren naar buiten, waar de mensen hun kar kunnen pakken en de voeding in tassen kan over laden.
  • Telkens als er een lege kar terugkomt wordt het handvat ontsmet.
  • De mensen hoeven niet te betalen omdat ze niet zelf kunnen winkelen en omdat we het contact met cash geld willen vermijden

Zolang er geen verdere beperkende richtlijnen door de overheid worden opgelegd, gaan we proberen om het de volgende weken op dezelfde manier te doen.

Zodra de overheid meer vrijheid toestaat, zullen we ons beraden over een mogelijke aanpassing van de procedure.

Hou voor de zekerheid deze website en de Facebook-pagina van Vincentius in de gaten.

 

Het werk van de Vincentiusvereniging in onze stad is begonnen in augustus 2016, in volledige samenwerking met Vincentius-conferentie Overpelt. Elke zaterdagvoormiddag is er voedselbedeling: tot 1-8-2019 in de speelzaal van WICO-campus Salvator te Hamont-Lo. Nieuwe adres vanaf 1-8-2019 is het oude klooster, ingang via de Wal.
Hulpbehoevenden kunnen er, na contact met OCMW of CAW, eenmaal per maand terecht. Ze worden er onthaald met een kopje koffie en kunnen huiswaarts keren met voedingswaren. Met de tijd komt er aanvulling van andere goederen zoals kleding.

ozanamZoals onze Vincentiuswerking zijn er vele in ons land, waaraan zo’n 4.000 mensen meewerken. Wereldwijd worden er een 700.000 leden betrokken. In 1833 startte Frédéric Ozanam, een jonge student in Parijs, met medestudenten, het werk om hulpbehoevenden tegemoet te komen. De vereniging werd genoemd naar de 17de eeuwse heilige Vincentius a Paolo. De Belgische tak werd in 1842 in Brussel opgericht.

Plaatselijk staan een vijftiental onbezoldigde vrijwilligers klaar om de voedselbedeling in goede banen te leiden. Alle noodlijdenden zijn welkom; er wordt geen onderscheid gemaakt wat betreft ras, huidskleur, afkomst, godsdienst of overtuiging. Het werk kan gedaan worden dankzij de steun van de stad Hamont-Achel, de voedselbank, de landbouwproducten uit de Europese Gemeenschap, firma’s & voedselproducenten en financiële bijdragen van bedrijven en private personen.

Wil je zelf óók steunen, dan kan dit op rekeningnummer:
BE90 7360 2496 4632 van St.Vincentius Hamont
met vermelding ‘gift / donatie‘.

Vanaf een bedrag van 40€ kunt u een fiscaal attest voor de belasting krijgen. Gelieve bij de omschrijving aan te geven of u een attest wenst. Vanwege het feit dat  attesten via de Nationale Vincentiusvereniging lopen, worden stortingen vóór 1-11 in hetzelfde aangiftejaar geattesteerd, stortingen in november en december pas voor het  volgende belastingjaar.